شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
پیام روزانه :
ای تو یزدان،ای تو گرداننده ی مهر و سپهر/برترینش کن برایمان این زمان و این زمین... نوروز خجسته باد.

اکسید کننده ها و سیاه کاری

oksidasyonمواد شیمیائی مورد مصرف در اکسیداسیون سطوح به نام نمک های سیاه کاری یا نمک های اکسیداسیون معروف هستند.
این فرایند با ایجاد یک لایه تیره بر روی فولاد یا چدن انجام می شود. قبل از اعمال پو شش بایستی سطح قطعات از زنگ و چربی زدوده شوند وپس از عملیات سیاه کاری نیز بایستی با آب شستشو داده شده و روغن کاری شوند.


نمک سیاه کاری: پودری است که برای سیاه کاری فلزات آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.
قطعات پس از چربی گیری بایستی در محلولی شامل 80% الی 90% از پودر فوق و دمای بین 120 الی 130 درجه سانتیگراد غوطه ور شوند مدت زمان عملیات بین 5 الی 20 دقیقه خواهد بود و پس از بایستی قطعات را شستشو دهیم و در روغن غوطه ور نماییم.