چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
پیام روزانه :
فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان و اربعین حسینی بر همگان تسلیت باد

دای واش مواد مخصوص شستشوی قالب و فلز و ابزار

grinding-fluidاین مواد ازترکیبات شیمیایی با قلیائیت متوسط ساخته شده است وتاثیری برفلزات آهنی و غیر آهنی ندارد.

 

دای واش: محلول سبزرنگ مات که در ماشین های شستشو مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل دارا بودن تركيبات بازدارنده قطعات را در برابر خوردگی محافظت می کند.محلول رقیق شده بایستی در فرآیند پاشش با غلظت حدود 4% الی3% بر روی قطعات اعمال شود.