يكشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
پیام روزانه :
فرا رسیدن سال 1398 مبارک باد

رادیاتور شور ها

در صنایعی که جهت خنک کاری سیستم از روغن های معدنی در سیکل های بسته یا باز در رادیاتور ها استفاده میشود (نظیر:هوا ساز های اسکرو و...)پس از مدتی به دلیل حرارت بالا روغن به صورت کربن سوخته ولجن غلیظ شده مجاری رادیاتور را مسدود و باعث کاهش قدرت انتقال حرارت در رادیاتور میشود.

کاهش قدرت انتقال حرارت باعث ایجاد آسیب جدی به دستگاه ها شده و در اغلب موارد هزینه ها هنگفتی جهت تعویض رادیاتور انجام میشود.

ماده فوق یه صورت یک جزئی فورموله شده و قادر است تمامی رسوبات و موادی که باعث انسداد شبکه های رادیاتور میشود را تمییز نماید این ماده دارای بازدارنده های قوی بوده و هیج آسیبی به آلومنیوم و مابقی فلزات نمیزند.