شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
پیام روزانه :
به تنهایی نمیتوانم دنیا را تغییر دهم اما میتوانم سنگی را به آب بیندازم تا موج های بسیار خلق کند <<مادر ترزا>>

رادیاتور شور ها

در صنایعی که جهت خنک کاری سیستم از روغن های معدنی در سیکل های بسته یا باز در رادیاتور ها استفاده میشود (نظیر:هوا ساز های اسکرو و...)پس از مدتی به دلیل حرارت بالا روغن به صورت کربن سوخته ولجن غلیظ شده مجاری رادیاتور را مسدود و باعث کاهش قدرت انتقال حرارت در رادیاتور میشود.

کاهش قدرت انتقال حرارت باعث ایجاد آسیب جدی به دستگاه ها شده و در اغلب موارد هزینه ها هنگفتی جهت تعویض رادیاتور انجام میشود.

ماده فوق یه صورت یک جزئی فورموله شده و قادر است تمامی رسوبات و موادی که باعث انسداد شبکه های رادیاتور میشود را تمییز نماید این ماده دارای بازدارنده های قوی بوده و هیج آسیبی به آلومنیوم و مابقی فلزات نمیزند.