شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹
پیام روزانه :
به تنهایی نمیتوانم دنیا را تغییر دهم اما میتوانم سنگی را به آب بیندازم تا موج های بسیار خلق کند <<مادر ترزا>>

سایر محصولات و خدمات

- روغن محافظ جایگزین شوندهgranulat
 

- رسوب بر

- ضد کف

- براق کننده فلزات

- نیترات کلسیم

- نیترات سدیم