شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
پیام روزانه :
برای موفقیت لازم نیست ک باهوش تر از دیگران باشید فقط کافیست اتضباط و پشتکار بیشتری نسبت به اکثر افراد داشته باشید <<وارن بافت>>

فسفاته روی

zincph/phoryl-Z26-b1_resize.jpg

فسفاته های روی به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی در مقایسه با فسفاته آهن مورد توجه هستند. این فسفاته ها میتوانند به عنوان زیر رنگ ،فسفاته قبل از کشش لوله و سیم و همچنین پوشش محافظ مورد استفاده قرار گیرند.


معمولا در صورت استفاده از این فسفاته ها به عنوان زیر رنگ وزن پوششی معادل 2 الی 6 گرم بر هر متر مربع کافی میباشد در صورتی که اعمال این فسفات جهت کشش به وزنی معادل 15 گرم در هر متر مربع نیاز دارد در فسفاته سنگین گاها تا 35 گرم در هر متر مربع پوشش ایجاد می شود.


فسفاته روی غوطه وری :کاربرد آسان و کنترلهای راحت این نوع فسفاته در گسترش استفاده از این فسفاته جهت آماده سازی سطوح برای اعمال فسفاته زیر رنگ موثر بوده است .

zincph/phoryl-Z26-b2_resize.jpg

لایه ای نازک از فسفاته با ضخامت 2 الی 4 گرم در هر متر مربع با مقاومت خوب در برابر خوردگی هز مشخصه های خوب این پوشش است این فسفاته معمولا در دمای 65 الی 75 درجه سانتیگراد و در زمان 5 الی 10 دقیقه انجام می شود.

 

فسفاته روی اسپری: مایعی است سبز رنگ که برای عملیات فسفاته بر روی آهن و استیل مورد استفاده قرار میگیرد در این نوع فسفاته حداکثر وزن لایه بین 2 الی 3 گرم خواهد بود و پیوند بسیار خوبی بین رنگ و فاز پایه ایجاد میکند .

zincph/phoryl-Z306-b1_resize.jpg

پس از فسفاته قطعه حتما بایستي رنگ آمیزی شود .
استفاده از شتاب دهنده برای کاهش آهن درون وان توصیه شده و بهتر است فشار پاشش بین 1 تا 1.6 بار در دمای 50 الی 60 درجه و زمان 2 الی 3 دقیقه باشد.


فسفاته روی کشش : در صورتی که سیم و یا قطعه ای نیاز به کشش سرد داشته باشد از این نوع فسفاته استفاده میکنند تا پس از آغشته کردن ان به صابون کشش عملیات کشش با سهولت انجام شود .
از محدودیتهای این فسفاته استفاده از ان فقط در فرایند غوطه وری است وزن پوشش در این فرایند به 12 تا 15 گرم بر متر مربع در دمای 60 الی 70 درجه سانتیگراد و زمان 10 دقیقه می رسد.

 
zincph/phoryl-Z306-b2_resize.jpg

فسفاته سنگین : این نوع فسفاته از دو جزء اصلی برای ایجاد پوشش سنگین روی بر روی آهن و فولاد تشکیل شده این پوشش گاها تا 35 گرم بر هر متر مربع می رسد.
این عملیات در دمای 90 الی 95 درجه سانتیگراد و زمان 5 الي 15 دقیقه ایجاد میشود و پس از فسفاته بايستي قطعات شستشو و خشک و سپس روغن کاری شوند.
انتظار میرود این نوع فسفاته مقاومت خوبی در برابر خوردگی از خود نشان دهد.

ironph/phoryl-1080-b1_resize.jpg