شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
پیام روزانه :
مشکل ترین تصمیم گیری برای اقدام است،باقی صرفا به سرسختی برمی گردد <<امیلیا اهارت>>

فسفاته منگنز

magnet/phoryl-M70-b5.jpg

فسفاته منگنز معمولا برای قطعاتی استفاده میشود که در محیطهای روغنی و دارای سایش کار می کنند. این فسفاته در صنایع نظامی و خودرو سازی استفاده فراوان دارد و تنها در فرآيند غوطه وری قابل اعمال است. استفاده از فعال کننده قبل از عملیات فسفاته تاثیر به سزائی در همگن شدن کریستالها و بهبود پوشش دارد رنگ قطعه پس از فسفاته طوسی تیره و پس از روغن کاری مشکی می شود.

 


magnet/phoryl-M70-b1.jpg

فسفاته منگنز : مایعی است تک جزئی که در دمای 85 الی 95درجه سانتیگراد و با غلظت 5الی 15 درصد ساخته میشود و با غوطه ور کردن قطعاتی که قبلا از چربی و زنگ آنها پاک شده اند در مدت زمان 15 الی 30 دقیقه در این محلول عملیات فسفاته انجام میشود وزن پوشش ایجاد شده از 10 الی 20 گرم بر متر مربع متغییر است .

 


magnet/phoryl-M70-b2.jpg

تنظیم کننده اسید کل : مهمترین پارامتر در کنترل فسفاته منگنز میزان اسید کل آن است . لایه فسفاته منگنز تشکیل نمی شود مگر اینکه اسید کل محلول مناسب باشد بنابر این برای کنترل این پارامتر و همچنین نسبت اسید به اسید آزاد از این تنظیم کننده استفاده می کنیم .

 

magnet/phoryl-M70-b4.jpg

ironph/phoryl-1080-b1_resize.jpg