پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام روزانه :
برای موفقیت لازم نیست ک باهوش تر از دیگران باشید فقط کافیست اتضباط و پشتکار بیشتری نسبت به اکثر افراد داشته باشید <<وارن بافت>>

محلول ضد عفونی کننده سطح

آب اکسیژنه از موادی است که به صورت عمده در بیمارستان ها و مکان های عمومی برای ضد عفونی کردن سطوح استفاده میشود و به عنوان سفید کننده نیز کاربرد دارد .
لازم به ذکر است دلیل استفاده از آب اکسیژنه برای ضد عفونی کردن محیط های عمومی نبود مشتقات کلر در ترکیبات آن و بالطبع عدم ایجاد حساسیت در ریه و... میباشد.
آب اکسیژنه مورد استفاده برای ضد عفونی کردن سطوح غلظتی بین 3تا 5 %دارد.
برای خرید این محصول با ما تماس بگیرید.