جمعه ۰۲ فروردين ۱۳۹۸
پیام روزانه :
فرا رسیدن سال 1398 مبارک باد

مواد گالوانیزه سیانوری و اسیدی

 

- نمک گالوانیزه سیانوری

- براقی روی سیانوری

- براقی روی اسیدی

- کروماته آبی

- کروماته زرد

- کروماته زیتونی

- کروماته مشکی

- نمک گالوانیزه  اسیدی

- تصفیه کننده

- فروکلینر