پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام روزانه :
برای موفقیت لازم نیست ک باهوش تر از دیگران باشید فقط کافیست اتضباط و پشتکار بیشتری نسبت به اکثر افراد داشته باشید <<وارن بافت>>

پودر کف شور

پودر کف شور:

معمولا جهت شستشو کف مکانهایی که آغشته به روغن شده اند مصرف میشود این ماده پایه آبی میباشد و بدلیل همین امر کاملا غیر قابل اشتعال و ایمن است.

مشخصات:

پودر سفید مایل به کرم با ترکیبات قلیایی قوی و PH محلول 1%آن در حدود 12 میباشد و درصد مصرف آن 7-10 میباشد

موارد و مزایا مصرف:این ماده جهت عاری ساختن سطوح از چربی،روغن های روان کننده و همچنین روغن های محافظ مورد استفاده قرار میگیرد.سهولت مصرف،کنترل ساده درصد مواد داخل وان به روش تیتراسیون،آبکشی آسان غیر قابل اشتعال بودن در حالت پودر و محلول،وجود کف کم و کنترل شده و سهولت انحلال در آب با غلظتهای پیشنهادی از جمله مزایا چربیگیر میباشد.