يكشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
پیام روزانه :
آمده نوروز هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد باز جهان خرم و خوب ایستاد مرد زمستان و بهاران بزاد

پودر کف شور

پودر کف شور:

معمولا جهت شستشو کف مکانهایی که آغشته به روغن شده اند مصرف میشود این ماده پایه آبی میباشد و بدلیل همین امر کاملا غیر قابل اشتعال و ایمن است.

مشخصات:

پودر سفید مایل به کرم با ترکیبات قلیایی قوی و PH محلول 1%آن در حدود 12 میباشد و درصد مصرف آن 7-10 میباشد

موارد و مزایا مصرف:این ماده جهت عاری ساختن سطوح از چربی،روغن های روان کننده و همچنین روغن های محافظ مورد استفاده قرار میگیرد.سهولت مصرف،کنترل ساده درصد مواد داخل وان به روش تیتراسیون،آبکشی آسان غیر قابل اشتعال بودن در حالت پودر و محلول،وجود کف کم و کنترل شده و سهولت انحلال در آب با غلظتهای پیشنهادی از جمله مزایا چربیگیر میباشد.