شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
پیام روزانه :
نوروز رسید و خرمی گشت پدید... فرا رسیدن سال 1400هجری شمسی مبارک باد

چربی گیر ها و تمیز کننده های خنثی

این چربیگیرها معمولا به تنهایی ویا به همراه فسفاته آهن مورد استفاده قرار میگیرند. وتاثیری برPHفسفاته آهن ندارند . ازمهمترین مشخصه این چربیگیرها تاثیر استفاده درصد بسیار کمی از آنها در حذف چربی های سنگین است.
معمولا درصد استفاده از این جربیگیرها 0.5 الی 2 درصد دردمای 50الی 60درجه سانتیگراد است.


چربی گیر خنثی : این مایع برای اضافه کردن به وانهای فسفاته آهن پاششی فرموله شده است. و معمولا درفشار 4/1الی 2بار ودمای 50تا65درجه سانتیگراداستفاده میشود. غلظت آن بسته به میزان چربی سطح قابل تنظیم است.از این محلول میتوان برای همه فلزات استفاده نمود.


چربیگیر خنثی : این محصول برای وانهای غوطه وری فرموله شده ، وغلظت مصرف آن بسته به مقدار چربی سطح متغیر است بهتر است دردمای 50الی 65 درجه سانتیگراد وزمان 5الی 10دقیقه و با غلظت 2 الی 3 به همراه فسفاته آهن مصرف شود.


چربیگیر خنثی: این محصول برای انواع فلزات فرموله شده ومشخصه اصلی آن این است که هیچ گونه کدری وتغییر رنگی پس از استفاده ازاین ماده بروی سطح هیچ نوع فلزی به وجود نمی آید.