پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰
پیام روزانه :
"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

نیترات نیکل

یترات نیکل یک نوع ترکیب شیمیایی معدنی (غیر آلی) با فرمول شیمیایی Ni(NO3)2.6H2O می باشد و کریستال های آن به رنگ سبز پر رنگ زمردی می باشند. این ماده در آب کاملا محلول می باشد. این ماده در آب براحتی و در درصد بالایی حل می شود و غیر قابل اشتعال است، اما باعث افزایش قدرت انفجاری در برخی از مواد منفجره می شود. نیترات نیکل می تواند در تماس با مواد کاهنده نظیر پودر آلومینیوم، پودر منیزیم یا کلرید قلع واکنش شدید داشته باشد.

نیترات نیکل بدون آب در طبیعت بسختی قابل مشاهده است و معمولا به صورت کریستال های 6 آبه است و اگر بخواهیم بصورت دقیق و علمی فرمول شیمیایی نیترات نیکل را بنویسیم باید اینگونه باشد : Ni(NO3)2.6H2Oاین فرمول شیمیایی بیانگر آن است که ین نیکل توسط 6 مولکول آب احاطه شده و یون های منفی نیترات به نیکل متصل نیستند. نیترات نیکل می تواند در تماس با مواد کاهنده نظیر پودر آلومینیوم، پودر منیزیم یا کلرید قلع واکنش شدید داشته باشد. حرارت دهی به نیترات نیکل باعث تجزیه ی آن و تولید گازهای خرمایی رنگ سمی نیتروژن دی اکسید و دی نیتروژن پنتا اکسید می شود.


کاربردها و موارد مصرف نیترات نیکل

بیشترین مصرف نیترات نیکل در آبکاری نیکل و تولید کاتالیزورهای شیمیایی حاوی نیکل می باشد. از این ماده به مقدار بسیار محدود در کشاورزی، تولید سموم و تولید برخی از داروهای خاص استفاده می شود.