اکسید کننده ها و سیاه کاری

اکسید کننده ها و سیاه کاری

مواد شیمیائی مورد مصرف در اکسیداسیون سطوح به نام نمک های سیاه کاری یا نمک های اکسیداسیون معروف هستند.
این فرایند با ایجاد یک لایه تیره بر روی فولاد یا چدن انجام می شود. قبل از اعمال پو شش بایستی سطح قطعات از زنگ و چربی زدوده شوند وپس از عملیات سیاه کاری نیز بایستی با آب شستشو داده شده و روغن کاری شوند.

نمک سیاه کاری: پودری است که برای سیاه کاری فلزات آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.
قطعات پس از چربی گیری بایستی در محلولی شامل ۸۰% الی ۹۰% از پودر فوق و دمای بین ۱۲۰ الی ۱۳۰ درجه سانتیگراد غوطه ور شوند مدت زمان عملیات بین ۵ الی ۲۰ دقیقه خواهد بود و پس از بایستی قطعات را شستشو دهیم و در روغن غوطه ور نماییم.

محصولات مرتبط
فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ