عقد قرار داد همکاری با دانشگاه دامغان

عقد قرار داد همکاری با دانشگاه دامغان

در سال ((تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین)) بر آن شدیم به منظور ارتباط هر چه بیشتر و موثر تر صنعت و دانشگاه  و استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی و آزمایشگاهی موجود در دانشگاه دامغان ، در راستا پیشبرد اهداف، توسعه و بومی سازی نمونه های خارجی موجود در بازار چند پروژه پژوهشی با توجه به نیازمندی های این شرکت جهت عقد قرار داد همکاری با دانشگاه دامغان مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی همه جانبه این پروژه ها، ۴ پروژه انتخاب گردید و  قرار داد های همکاری مابین دانشگاه دامغان و شرکت تحقیقاتی مهندسی آرمان عنصر عقد گردید.

مطالب مرتبط
فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ