صابون کشش سرد

صابون کشش سرد

واکنش های صابون کشش در خطوط پوشش فسفاته روی پیش از فرایند کشش سرد سیم ها و وان ها استفاده میشود.بعد از اعمال روش مناسب تمیز کردن سطح(اسید شویی،گند زدایی یا هردو باهم)کویل های سیم استیل یا وان های استیل سپس برای ایجاد فسفاته روی اورده میشوند.سیم ها یا وان های فلزی که با فسفاته روی پوشش داده شده
به وان های صابون کشش سرد منتقل میشوند تا فرآیند روی آن ها انجام شود. پوشش صابون روی سطوح فلزی یک تاثیر اسلایدی عالی بین فلز و بخش کشش ایجاد میکند.
پودر صابون کشش است که پس از فرایند فسفاته به روش غوطه وری استفاده میشود.استئارات موجود با فسفاته روی واکنش میدهد تا یک پیوند محکم بین صابون و پوشش ایجاد کند غلظت مورد استفاده در بازه ۳-۶%میباشد.در مدت زمان ماند در وان صابون برای ایجاد یک پوشش مناسب و یکدست ۳ دقیقه است.وان صابون در دمای ۷۰-۸۰ درجه سانتی گراد عمل میکند.در دما کمتر از ۶۰ درجه محاول صابون به جامد تبدیل میشود.بعد از ایجاد پوشش صابون مناطق کوچکی از سیم همچنان مرطوب باقی میماند برای همین پیشنهاد میشود از وان های خشک کننده برای خشک کردن تجهیزلت استفاده کرد.
محصولات مرتبط
فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ