چربی گیر ها وتمیز کننده های اسیدی

چربی گیر ها وتمیز کننده های اسیدی

معمولا ترجیح داده میشود در مواقعی که فلز پایه دارای اکسید سطحی ،دوده و زنگ میباشد از تمیز کننده های اسیدی استفاده شود این نوع تمیز کننده ها معمولا برای کلیه فلزات قابل فرموله شدن هستند
از طرفی دیگر معمولا این نوع چربی گیر ها در دمای اتاق قابل استفاده هستند و بالا بردن دما فقط جهت افزایش بازدهی آنها بکار میرود هر چند توصیه نمیشود.
ترکیب اصلی این مواد معمولا شامل تر کننده ها، امولسی فایر ها و بازدارنده های اسیدی میباشد و اسید های معدنی نظیر فسفریک ،کلروئید ریک و ….. می باشد .
محلول آماده معمولا شامل ۵ الی ۵۰ درصد از کنستانتره میباشد و گاها عملیات پاکسازی سطوح از ۱۰ الی ۶۰ دقیقه متغییر است
مهمترین عامل در این فرایند غلظت اسید و زمان عملیات است و در صورتی که عدم خوردگی فلز پایه مد نظر باشد از بازدارنده نیز استفاده می کنیم .
چربی گیر اسیدی آلومینیوم: این ماده برای چربی گیری از قطعات آلومینیومی در حالت غوطه وری استفاده میشود هر چند این نوع چربی گیر در دمای محیط با غلظت بالا بازدهی مناسبی دارد اما با بالا بردن دما میتوان غلظت آن را کاهش داد .
پس از این مرحله میتوان قطعه را مستقیما کروماته نمود معمولا در صد استفاده از این ماده ۳ الی ۵ درصد است و دردمای ۲۰ الی ۵۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ الی ۲۰ دقیقه استفاده می شود .
چربی گیر زنگبر سرد و گرم:در بخش زنگبرها توضیح داده شده اند.
محصولات مرتبط
فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ