بازدارنده اسید

بازدارنده اسید

معمولا قطعات فلزی برای حذف زنگ و اکسیدهای سطحی در اسید غوطه ور میشوند . اسید معمولا علاوه بر حذف زنگ و آلودگی های سطحی اقدام به واکنش با فلز نیز میکند و چون معمولا فلزات اسید شوئی شده در مراحل بعدی گالوانیزه یا فسفاته میشوند ، این میزان واکنش میتواند باعث بروز مشکلاتی شود.

بازدارنده اسید کلروئیدرک: این نوع بازدارنده معمولا با غلظت ۱ الی ۱.۵ درصد در وان های اسید کلروئید ریک استفاده می شود.

محصولات مرتبط
فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ