چربی گیر ها و تمیز کننده های خنثی

چربی گیر ها و تمیز کننده های خنثی

این چربیگیرها معمولا به تنهایی ویا به همراه فسفاته آهن مورد استفاده قرار میگیرند. وتاثیری برPHفسفاته آهن ندارند . ازمهمترین مشخصه این چربیگیرها تاثیر استفاده درصد بسیار کمی از آنها در حذف چربی های سنگین است.
معمولا درصد استفاده از این جربیگیرها ۰.۵ الی ۲ درصد دردمای ۵۰الی ۶۰درجه سانتیگراد است.

چربی گیر خنثی : این مایع برای اضافه کردن به وانهای فسفاته آهن پاششی فرموله شده است. و معمولا درفشار ۴/۱الی ۲بار ودمای ۵۰تا۶۵درجه سانتیگراداستفاده میشود. غلظت آن بسته به میزان چربی سطح قابل تنظیم است.از این محلول میتوان برای همه فلزات استفاده نمود.

چربیگیر خنثی : این محصول برای وانهای غوطه وری فرموله شده ، وغلظت مصرف آن بسته به مقدار چربی سطح متغیر است بهتر است دردمای ۵۰الی ۶۵ درجه سانتیگراد وزمان ۵الی ۱۰دقیقه و با غلظت ۲ الی ۳ به همراه فسفاته آهن مصرف شود.

چربیگیر خنثی: این محصول برای انواع فلزات فرموله شده ومشخصه اصلی آن این است که هیچ گونه کدری وتغییر رنگی پس از استفاده ازاین ماده بروی سطح هیچ نوع فلزی به وجود نمی آید.

محصولات مرتبط
فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ